iZi 45 63A – AVSÄKRADE UTTAG.

Uttagen bygger på moduler 45x45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom:

säkringar
brytare
uttag för kraft
data/tele

bussystem

Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Vi kan erbjuda upp till 6 brunnar i samma uttag. Monteringstiden är samma som för en brunn.

Samtliga iZi 45-uttag passar även för DWP 16. Uttag med annan karaktäristik, av annat fabrikat och för andra marknader offereras på begäran.


iZi 45 63A - Montering och demontering kan ske under spänning.