iZi 45 16A – EN UTTAGSSERIE DU KAN VÄXA MED

Uttagen bygger på moduler 45x45mm och ger möjlighet att få både starkström och svagström i samma uttag.

säkringar
brytare
uttagsbrunnar
data/tele

bussystem

Uttagen bygger på moduler 45x45mm och ger möjlighet att få både starkström och svagström i samma uttag. Vi kan erbjuda upp till 6 uttagsbrunnar i ett och samma uttag till en monteringstid som motsvarar ett uttag. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fas gruppen. Uttagen på denna sida passar endast till installationsskena DWP 16A.

iZi 45 16A - Uttagen kan monteras och flyttas under spänning.